วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

28/9/2555

อาจารย์ได้แจกเอกสารการสอน และได้แจกกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่น โดยให้เราเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับ  การแจกTablat สำหรับเด็ก ป.1 ของรัฐบาล

                    ข้อดี                                                                                      ข้อเสีย
-เด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วและทันสมัย                          -เด็กไม่ได้ฝึกการเขียนด้วยมือ ไม่ได้พัฒนา
-เด็กมีการเรียนที่ต่างจากหนังสือเรียน                        กล้ามเนื้อมือ
                                                                                   -เด็กอาจสนใจการเรียนน้อยลง
-เด็กเรียนรู้ได้หลายทาง และกว้างไกล                         -เด็กอาจเรียนรู้ได้ไม่ดีพอและอาจไม่เข้าใจในการเรียน


การใช้แท็บเล็ต (Tablet) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตเป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างได้กว้างขวาง และตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์ หนึ่งนักเรียน หรือ One Tablet PC Per Child นั้น ขณะนี้มีนักเรียนได้รับแท็บเล็ตไปแล้วทั้งสิ้น  179,984 คน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

21/9/2555

                        วันนี้อาจารย์ ตรวจข้อมูลใน Blogger ของแต่ละคน เป็นรายบุคคล และแนะนำว่าต้องไปปรับปรุงเกี่ยวกับอะไรบ้าง และให้ใส่สื่งที่น่าสนใจ ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

14/9/2555

วันนี้เพื่อนกลุ่มที่เหลือ นำเสนอเพลง ที่สัปดาห์ที่แล้วนำเสนอไม่ทัน มีดังนี้
กลุ่ม อันอัน เพลง เด็กน้อยน่ารัก
กลุ่ม มด เพลง นกน้อย
กลุ่ม พราว เพลง ตาหูจมูก
กลุ่ม อ๊อฟ เพลง กินผัก ผลไม้
             และต่อด้วยการเล่านิทานตามที่ได้จับฉลากแบ่งกลุ่มไว้
                                                    โดยกลุ่มดิฉันได้การเล่าไปตัดไป


กลุ่มที่เล่าด้วยเชือก
กลุ่ม แอม เรื่อง กระต่ายกับแครรท
กลุ่ม ปักเป้า เรื่อง ความสามัคคีของผีเสื้อ
กลุ่ม ส้ม เรื่อง เต่าขี้บ่น 
กลุ่ม แป้ง เรื่อง ครอบครัวทั้ง 4
กลุ่มที่เล่าไปฉีกไป 

กลุ่ม เฟริ์น เรื่อง ดาวนน้อยลอยในทะเล 
กลุ่ม อ๊อฟ เรื่อง เรือโจรสลัด 
กลุ่ม แกน เรื่อง หัวใจล้านดวง

กลุ่มที่เล่าไปพับไป
กลุ่ม หนิง เรื่อง ยักษ์ 2 ตนหัวใจเดียวกัน
กลุ่ม หยก เรื่อง ชายขี้เบื่อ 
กลุ่ม ละออ เรื่อง ดินสอวิเศษ 

กลุ่มที่เล่าไปตัดไป 

กลุ่ม เอ๋ย เรื่อง พระจันทร์ ยิ้ม 
กลุ่ม พราว เรื่อง เจ้าหมีกับผึ้งน้อย
กลุ่มที่เล่าไปวาดไป 
กลุ่ม กวาง เรื่อง เพื่อน 
กลุ่มอันอัน ดาวอะไรเอ่ย?
และกลุ่มของดิฉัน เรื่อง คุณปู่นักสำรวจ 
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

7/9/2555


ไม่มีการเรียนการสอน เพราะ เข้าอบรมเกี่ยวกับอาเซียน


โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
คุณภาพการศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

ผอ. ราตรี ศรีไพรวรรณ  โรงเรียนพระยประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน


คำขวัญของอาเซียน คือ One Vision One ldentity One Community 
 หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกัน

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง


Assocaitiion of Southeast Asian คือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
8 สิงหาคม 2510 คือวันกำเนิดอาเซียนในประเทศไทย หรือวันปฏิญญากรุงเทพ
ภาษาราชการของกลุ่มอาเซียน จะใช้ ภาษาอังกฤษ

กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์
เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551) 8 กลุ่มอาชีพที่เข้าสู่อาเซียน
มีดังนี้
 เเพทย์ วิศวกร พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม สถาปนิก
ประกอบการท่องเที่ยว บัญชี


เพลงประจำอาเซียน 
“The ASEAN Way”

เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน 
ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)
 ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14
 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

31/8/2555


อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มคิดคำขวัญเลิกเหล้าออกพรรษา 


-กลุ่ม จ : รู้ทั้งรู้..สุราทำลายจิต คิดสักนิดก่อนดื่มมัน 
-กลุ่ม ว : รักครอบครัว รักชีวิต คิดสักนิดก่อนดื่มเหล้า..นะจ๊ะ 
-กลุ่ม ส : เลิกเหล้า เลิกจน..เทิดไท้องค์ราชันย์ 
-กลุ่ม พ : เหล้าทำลายสุขภาพจิต ทำลายชีวิตคนไทย 
-กลุ่ม ธ,ท : เลิกเถอะ!!..สุรามีพิษร้าย อันตรายถึงชีวิต 
-กุล่ม น : สุราคือชีวิต เลิกเถิดก่อนชีวิตจะวอดวายเพื่อสายใยในครอบครัว 
-กลุ่ม ป : เลิกดื่ม เลิกเหล้า เลิกจน รวยจริงๆนะพี่ 
-กลุ่ม ย : พี่จ๋า..รักชีวิต รักครอบครัว อย่ามัวเมาสุรา..น้องขอร้อง 
-กลุ่ม ต : บุรุษสตรีชะนีข้ามเพศ..โปรดเลิกเหล้าเพื่อให้ทาน เลิกพาลด้วยการเลิกดื่มเหล้า 
-กลุ่ม ร : เพื่อนเอย..เหล้าเบียคือยาพิษ อย่าหลงผิดริอาจลอง 

-กลุ่ม ด : ถ้ารักน้องจริง เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มมีสติ เพื่ออนาคตของเรา
-กลุ่ม ม : คิดสักนิด..ดื่มเหล้า เสียตังค์ เสียสติ
-กลุ่ม ช : พ่อจ๋า..สุราทำลายชีวิต อย่าหลงผิดคิดดื่มสุรา หนูจะพาพ่อดื่มนม
-กลุ่ม ถ : อยากให้พี่เพิ่มอายุ เพิ่มชีวิต ด้วยการไม่ดื่มสุรา
-กลุ่ม พ : โปรดหยุด!..เหล้าทำลายสุขภาพจิต ทำลายชีวิตคนไทย
-กลุ่ม บ : ประกาศ..ช่วงนี้ชี้แนะ..งดเหล้าออกพรรษา ปีศาจสุราไม่ครองเมือง
-กลุ่ม ล : มาพวกเรามา คว่ำแก้วเลิกเหล้า ครอบครัวมีความสุข จริงๆนะ 
          

                   อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเพลงที่ให้ไปแต่งเองมาและใช้กล้องวิดีโอเก็บภาพ


กลุ่มดิฉัน เพลง บ้านหนูอยู่ไหนจ๊ะ

หนูจ๋า บ้านหนูอยู่ไหน มีอะไรน่าสนใจบ้าง
คุณครู นั้นอยากรู้จัง เล่าให้ฟังบ้างได้ไหม
ทำท่าให้ดูก็ได้ ท่าอะไรก็ตามใจหนู 
ลั้ลลาลั้ลลาลั้ลลั้ลลาลั้ลลาลั้ลลาลั้ลลา

กลุ่ม นก เพลง ดื่มนมกันเถอะนะ

เด็กเด็ก ดื่มนมกันนะ ดื่มนมกันนะ ร่างกายแข็งแรง
มีทั้งนมหวาน นมจืด มีทั้งนมหวานนมจืด
มาซิมา มาดื่มนมกันเถอะ นะ
มาซิมา มาดื่มนมกันเถอะ นะ


กลุ่มเพลง เพลง เพลงเพื่อน

เพื่อนเพื่อนฉันมีมากมาย ทั้งชายทั้งหญิงปะปน
ในห้องนั้นมีหลายคน เพื่อนเพื่อนทุกคนเล่นกันสนุกดี
เล่นกัน เล่นกัน สนุกดี เล่นกัน เล่นกัน สนุกดีกลุ่ม เฟริน เพลง สัตว์อะไร

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ เอ๊ะ นั้นเสียงอะไร
เด็กเด็กรู้บ้างไหม เสียงอะไรช่วยตอบคุณครู (ซ้ำ)
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เอ๊ะ นั้นเสียงอะไร
เด็กเด็กรู้บ้างไหม เสียงอะไรช่วยตอบคุณครู (ซ้ำ)
แปล๊น แปล๊น แปล๊น แปล๊น แปล๊น เอ๊ะ นั้นเสียงอะไร
เด็กเด็กรู้บ้างไหม เสียงอะไรช่วยตอยคุณครู (ซ้ำ)


กลุ่ม เอ๋ย เพลง เด็กเ็ด็กตั้งใจเรียน

ทุกทุกวันแต่เช้า... พวกเรารีบมาโรงเรียน
มาฝึกอ่านฝึกเขียน นั่งเรียนกันอย่างตั้งใจ
ABC ครูสอน ..... พอถึงตอนพยัญชนะไทย
เราสนุกสดใส ตั้งใจ ตั้งใจ นั่งเรียน


กลุ่ม ดาว เพลง อู๊ด...อู๊ด..
ลูกหมูตัวกลมกลมอ้วนกลมบอก ขอนมเพิ่มอีกนะ อู๊ด อู๊ด  
เอาไปเลยจ๊ะ แม่หมูบอก ดื่มให้หมดแล้วร้อง อู๊ด อู๊ด
ลูกหมูตัวกลมกลมอ้วนกลมบอก ออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ อู๊ด อู๊ด
ไปไม่ได้จ๊ะต้องทานข้าวก่อน ทานข้าวให้หมดจานก่อน อู๊ด อู๊ด
ลูกหมูตัวกลมกลมอ้วนกลมบอก เริ่มง่วงนอนแล้วสิ อู๊ด อู๊ด
นอนไม่ได้จ๊ะ แม่หมูบอก แปรงฟันก่อนเข้า นอน อู๊ด อู๊ด


กลุ่มบุ๋ม เพลง สบายตัว สบายใจ

อาบน้ำแล้วสบายตัว สระผมแล้วสบายใจ
แปรงฟัน แล้วยิ้มสดใส ดูซิดู ฟันขาว สะอาดจัง ดูซิดู ฟันขาวสะอาดจัง


กลุ่ม นิด เพลง ออกกำลังกาย

เต้น เต้น เต้น เรามาเต้น เต้นออกกำลัง
เต้นแล้วจะมีพลัง เต้นแล้วจะมีพลัง 
เต้น สนุกจัง ร่างกายแข็งแรง เย้ๆ 


กลุ่มเมย์ เพลง หนูจ๋า

หนูจ๋่า รีบมาโรงเรียน รีบมาโรงเรียน
มาฟังคุณครู มาเรียนจะได้ความรู้
มาสิมาดู มาเล่นด้วยกัน
ลั้ล ลาลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา


กลุ่ม กวาง เพลง ดื่มนม

ฉันอยากดื่ม นมมันเนย ฉันอยากโตไวไว
ฉันชอบดื่ม รสจืดจืด รสชาติก็อร่อย
ลองสักแก้วเหมือนฉันเอาไหม ไม่ไม่ไม่เราไม่โอเค
ลองสักแก้วเหมือนฉันเอาไหม ได้ได้ได้เราชอบเหมือนกัน
งั้นมาดื่ม นมกันเถอะ จะได้สูง เหมือนครูกลุ่ม ปักเป้า เพลง ผีเสื้อตัวเรา

ลดพัดแรง ลมพัดเบา
ผีเสื้อของเรา บินมาตรงนี้
ดูให้ดีว่ามีกี่ตัว ดูให้ดีว่ามีกี่ตัว
1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัว 6 ตัว 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว 10 ตัว 


กลุ่ม บี เพลง เต่า

เต่า เต่า เต่า
เต่า อาบน้ำในนา
ตาก็จ้องมองหา
ผักบุ้งนานั้น อยู่หนใด

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

24/8/2555


                                                                 อาจารย์ยกตัวอย่างนิทานเรื่อง ช้างน้อยอัลเฟรด
                                     เรื่อง ช้างน้อยอัลเฟรด เขียนโดย นฤมล เนียนหอม 


          เรื่องย่อ: อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัว อื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร                                อาจารย์เปิดเพลง เกาะสมุย ให้ฟังและให้ร่วมกันตอบคำถามว่า ได้อะไรบ้างจากการฟังเพลงนี้ เพลงนี้บอกอะไรบ้าง   http://www.youtube.com/watch?v=SPIy35q9RoQ


วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

17/8/2555อาจารย์ให้ออกไปเขียนหน้ากระดานว่า..กลุ่มไหนได้ตัวอักษรอะไร?


มีดังนี้ กลุ่ม กวาง ถ , ปักเป้า ว , บี อนุสรา ต , ละออ บ,
หยก ช , ส้ม ส , เอ๋ย อ , อ๊อฟ ธ-ท ,  แนน จ , นิด พ ,

เกด ร , เฟิร์น ป  , แอน น , พราว ด ,อันอัน ย, บี ล,เพลง ม


อาจารยให้นำของที่เราและขาดไม่ได้ เพราะบอกว่าเพราะอะไร???
ดิฉันได้เอาโทรศัพท์ เพราะต้องใช้ติดต่อและแม่ซื้อให้และก็ให้เลือกของที่เราเลือกขายมาหนึ่งชิ้น พร้อมบอกคุณสมบัติว่าทำอะไรได้บ้าง จะขายในราคาเท่าไร มีประโยชน์อย่างไร
ดิฉัน ได้เลือกขายร่ม ร่มใช้ได้หลายอย่าง เช่น กันฝน กันแดด ขายในราคา100 บาทเท่านั้นเอง