วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

27/7/2555

               อาจาารย์ให้นำเสนองารที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำเมื่แสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมกันแนะนำข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่ม เพื่อไปปรับใช้ในครั้งต่อไป และยังให้ข้อแนะนำการรถามคำถามเด็กอีกด้วย มีกลุ่มที่นำเสนอไปทั้งหมด7กลุ่ม


กลุ่ม 1 นำเสนองานเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 นิทานปกติ
กลุ่ม 2 เด็กอนุบาล 2 Big book (น้องกัส) ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
กลุ่ม 3 น้อง 7 ขวบ สวัสดิการมหาลัย
กลุ่ม 4 น้อง 7 ขวบ สวัสดิการมหาลัย
กลุ่ม 5 น้องอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กลุ่ม 6 น้องตุ๊ดตา อายุ 3 ปี หอพักเพ็ญประเสริฐ
กลุ่ม 7 น้องๆที่มูลนิธิเสือใหญ่ (สื่อCD)

กลุ่มของดิฉันได้นำเสนอกลุ่มที่5 โดยสื่่อคือ CDวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

20/7/2555

          ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดธุระแต่อาจารย์ได้สั่งงานกับเพื่อนไว้  โดยให้แบ่งกลุ่มกันไปทำงาานโดยกลุ่มดิฉันได้นำซีดีไปให้เด็กอนุบาล2ดู


วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

13/7/2555

       อาจารย์ได้ย้ายมาเรียนห้องประชุมข้างล่างตึกคณะศึกษาศาสตร์ และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานที่ไปสัมภาษณ์ ประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  โดยให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงและกลุ่มดิฉันได้กลับมาปรับปรุงงาน ซึ่งแต่เดิมไปสัมภาษณ์เด็กที่สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมาเป็นสัมมภาษณ์ที่ศูนย์เด็กใหญ่เสือใหญ่


วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

6/7/2555

              เนื่องจากการเรียนครั้งที่แล้วอาจารย์มีธุระไม่สอสามารถมาสอนได้  ในครั้งนี้อาจารยให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 คน จะมีอยู่ 2 กลุ่มที่มี 5 คน และแบ่งให้รับผิดชอบไปสัมภาษณ์น้องในช่วงอายุ 2-8 ปี  แบ่งโดยการจับฉลาก และแยกย้ายไปทำงาน